Programe Naționale de Sănătate

Drepturile pacienţilor sunt reglamentate în cadrul mai multor legi care au suferit modificări şi completări ulterioare, iar în cadrul Uniunii Europene drepturile pacienților sunt reglementate prin directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011.

Programele naționale sunt un ansamblu organizat de activități si servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitățile profilactice și tratamentul specific acestor boli sunt finanțate din Bugetul statului și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.

Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătății, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeași instituție împreuna cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale științifice medicale, ai clinicilor universitare, unităților de cercetare, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai populației.

Ministerul Sănătății și Familiei organizează împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la nivel național pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitație electronică.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

În anul 2015, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 206 din martie 2015 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2015-2016, se derulează următoarele programe de sănătate:

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Programul naţional de boli transmisibile din care:

 • Programul naţional de imunizare
 • Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
 • Programul naţional de supraveghere şi control a infecţiei HIV
 • Programul naţional de supraveghere şi control a tuberculozei
 • Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-reziste
 • Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
 • Programul naţional de securitate transfuzională
 • Programele naţionale de boli netransmisibile din care:
 • Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin
 • Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică
 • Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
 • Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
 • Programul naţional de boli endocrine
 • Programul naţional de tratament pentru boli rare
 • Programul naţional de management al registrelor naţionale
 • Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
 • Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 • Programul naţional de boli cardiovasculare
 • Programul naţional de oncologie
 • Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
 • Programul naţional de diabet zaharat
 • Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
 • Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
 • Programul naţional de tratament pentru boli rare
 • Programul naţional de sănătate mintală
 • Programul naţional de boli endocrine
 • Programul naţional de ortopedie
 • Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
 • Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
 • Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
 • Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

Ministerul Sănătății și Familiei organizează împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la nivel național pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitație electronică.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.