Cardul naţional de sănătate

Ce este cardul naţional de sănătate?

Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS, util în transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Ce informații conţine cardul național de sănătate?

Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate:

  • Numele şi prenumele asiguratului
  • Data naşterii
  • Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  • Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID)

Termenul de valabilitate al cardului este de 5 ani

Când primesc cardul naţional de sănătate?

Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.
Minorii beneficiază de servicii medicale gratuite, conform legii.

Cum primesc cardul naţional de sănătate?

Procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate se realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi în contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Română.

Cardul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul în care acesta nu va fi găsit acasă, îi va lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.

Cum activez cardul de sănătate?

Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului.

Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.

Operaţiunea de activare constă în înlocuirea codului PIN iniţial al cardului (000) cu un cod PIN format din patru cifre ales de asigurat. La fel ca în cazul codului PIN al cardului bancar, codul PIN al cardului de sănătate NU trebuie divulgat.

Cum utilizez cardul de sănătate?

Cardul de sănătate trebuie prezentat ori de câte ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.

Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN ales. Aplicaţia cardului va afişa un mesaj din care furnizorul de servicii află dacă posesorul cardului este sau nu asigurat.

Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel serviciul de care a beneficat este validat și va putea fi decontat din fondul de asigurări sociale de sănătate.

Pentru serviciile medicale de urgenţă NU este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Ce fac dacă nu am primit cardul național prin serviciile poștale?

Persoanele care nu au primit cardurile prin poștă și nici nu le-au regăsit în primul retur adus la CASMB, pot verifica existența cardului accesând: https://www.casmb.ro/siui_card.php

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.