Parteneri

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

http://www.cnas.ro/

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi

http://www.cnas.ro/hih/

Ministerul Sănătăţii

http://www.ms.ro/

S.N.S.P.M.S.

http://www.snspms.ro/

Colegiul Medicilor România

http://www.cmr.ro/ro/

Colegiul Medicilor Iaşi

http://www.cmiasi.ro/cmiasi/ie2/index.jsp

Direcţia de sănătate publică Iaşi

http://www.dspiasi.ro/

Drepturile Pacienţilor

https://www.drepturilepacientilor.info/